Treball entre Sabadell i Catalonia Trade and Investment

Sabadell treballa amb l’agència pública Catalonia Trade and Investment per atreure noves inversions a la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell i la Cambra de Comerç de Sabadell s’han reunit amb els principals representants de l’agència pública Catalonia Trade and Investment d’ACCIO de la Generalitat de Catalunya, dedicada a atraure inversions estrangeres directes a Barcelona i Catalunya. Després de la trobada inicial al Centre d’Empreses Industrial de Can Roqueta s’ha fet un recorregut per diferents punts de Sabadell, que ha permès mostrar la ciutat com una ubicació empresarial atractiva, innovadora i competitiva.

Segons la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González “volem reivindicar Sabadell com una ciutat dinàmica i oberta a noves inversions. Per molts motius com podria ser pertànyer a una de les àrees industrials més importants de Catalunya i l’estat Espanyol que gaudeix alhora de la seva proximitat amb Barcelona com a un avantatge que li permet generar economies d’escala amb dimensió metropolitana”.

L’Ajuntament de Sabadell ha elaborat un pla d’atracció d’inversió i està posant en marxa la implantació d’un programa d’acollida i seguiment de noves inversions empresarials. La visita de Catalonia Trade and Investment s’emmarca en la voluntat d’avançar conjuntament amb diferents agents com la Cambra de Comerç de Sabadell que puguin projectar la ciutat i atreure noves empreses que generin riquesa, valor afegit i llocs de treball.

La tinenta d’alcaldessa ha manifestat que “Sabadell està treballant per guanyar atractivitat i projecció : projectes a l’entorn del coneixement, modernització de polígons, treball en la creació d’un segell de qualitat de les àrees d’activitat econòmica, treball en projectes de sostenibilitat a les empreses (impuls instal·lació fotovoltaica i comunitats energètiques), són alguns temes en marxa. Sabadell, per tant, és cada dia una ciutat més competitiva amb personalitat pròpia i s’està orientant cap a un desenvolupament econòmic que mira també per un futur, com s’indica des d’Europa que passa per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”.

En l’actualitat a la ciutat compta amb un total de 7 parcs empresarials i segons les darreres suma en el seu conjunt 5.094 centres de treball i 69.102 llocs de treball.

Catalonia Trade & Investment

Catalonia Trade & Investment, creada l’any 1985, és la unitat d’ACCIÓ que treballa des de la seu de Barcelona i a través de la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ arreu del món. L’objectiu de Catalonia Trade & Investment és facilitar que noves multinacionals inverteixin a Catalunya al mateix temps que les que ja hi són presents duguin a terme ampliacions i reinversions. Treballa des de la promoció de Catalunya a l’exterior, la preparació conjunta de candidatures per a les empreses per dur a terme les inversions a Catalunya, l’assessorament integral durant tot el procés d’inversió i el seguiment un cop ja s’ha materialitzat.