La indústria de Sabadell i la circularitat dels residus-recursos: simbiosi industrial

El projecte Simbiosi Industrial. Foment de l’economia col.laborativa als polígons de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del  Vallès, iniciat l’any 2014 amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa l’accent en la revalorització dels recursos sobrants en la indústria com residus, fluids o emissions que una segona empresa genera i que pot cedir a una tercera per reincorporar-los al procés productiu.

D’aquesta manera s’estableixen les bases d’un nou model econòmic basat en l’economia col·laborativa a través del perfeccionament i generalització de les operacions de simbiosi industrial que permetin reduir els costos dels processos de producció i eliminar la generació de residus.

Des de les administracions treballem conjuntament en la difusió i sensibilització del concepte de Simbiosi Industrial entre les empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels tres municipis per contribuir a revaloritzar els recursos sobrants que generen les empreses.

Algunes de les empreses de Sabadell que han participat i estan participant de les accions dels Programa són: HILATURAS ARNAUAPRESLAN (Aprestos de Lanería, S.A. a la foto)FORMINGONS MONTCAUentre d’altres.

En què consisteix el programa Simbiosi Industrial?

El programa consisteix a difondre el concepte de Simbiosi Industrial i els seus avantatges al conjunt de les 2.500 empreses que conformen l’eix Sabadell-Barberà del Vallès-Sant Quirze del Vallès, a partir de compartir coneixements i experiències entre el teixit empresarial, comentar les sinergies entre els empresaris dels polígons d’activitat econòmica (PAE),  detectar les necessitats ambientals de les empreses dels PAE implicats i posteriorment cercar les oportunitats per confeccionar un catàleg de bones pràctiques al territori.

Es tracta d’animar les empreses a treballar juntes en benefici mutu, més enllà dels esforços que dediquen als seus respectius productes i serveis, i a tenir cura dels seus comptes d’explotació particulars a través de la valorització dels residus generats.

Per més informació del programa, https://simbiosiindustrial.com/eines-i-recursos/