El Vallès, territori innovador: recerca, coneixement i empresa

El projecte ININVALLÈS és un projecte que potencia la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació de manera transversal en les empreses i compta amb actors clau per a l´ecosistema innovador que conforma aquest territori. A banda de l´Ajuntament de Sabadell, que lidera el projecte, també en formen part els ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els objectius principals d´ININVALLÈS són posicionar el Vallès com a referent de la innovació i el disseny per a la indústria en l’àmbit europeu i fomentar la innovació creant espais on els recursos s’apropin a les empreses. Aquest objectius s´assoliran a través del desplegament de diverses operacions liderades per cadascun dels socis del projecte.

Aquest 2022 està previst que la UAB presenti una nova eina de vigilància tecnològica que donarà accés a bases de dades de patents de tot el món, de forma que el teixit productiu pugui tenir accés a informació sistemàtica i recorrent, a escala mundial, sobre les noves tendències i tecnologies, la qual cosa els ha de permetre augmentar la seva competitivitat.

La Fundació per la Indústria està construint un nou centre per al disseny i la innovació. Aquest nou espai, ubicat al recinte de l´Escola Superior de Disseny ESDI, estarà obert a la ciutat i haurà de servir per mobilitzar el coneixement i el talent de la zona. Haurà de ser un punt de trobada entre dissenyadors/es, empreses i ciutadans/es per identificar reptes, desafiaments de negoci i idees d´innovació que es puguin transformar en nous productes o serveis i contribuir així al desenvolupament industrial i econòmic del Vallès.

També la Fundació Parc Taulí té previst inaugurar a finals d´any l´espai “S-ÀVIES/IS. Laboratori d’idees”, en el qual els avis i les àvies de la ciutat podran manifestar en primera persona quines són les seves necessitats en productes i serveis. D´aquesta forma empreses i persones emprenedores podran diversificar les seves activitats en el que és avui en dia un nínxol de mercat amb molta projecció de futur: l´envelliment actiu i saludable.

L´Ajuntament de Sant Quirze del Vallès busca, a través d’ININVALLÈS, activar l’economia circular en les àrees d´activitat econòmica del municipi i dels territoris socis del projecte. A través del projecte s’ha realitzat la conceptualització i el pla d’acció d´un living lab en economia circular, s’ha elaborat una eina d´autoavaluació de l’ecoeficiència als polígons d’activitat econòmica i una altra per mesurar el potencial d’energia solar fotovoltaica i la viabilitat dels projectes d’autoconsum compartit. Durant el 2022 s’està treballant al municipi en una campanya de sensibilització vers l’economia circular.

En definitiva, el projecte ININVALLÈS, a través de les seves diferents operacions, ha de permetre activar noves possibilitats de creixement i millora a partir de les diferents capacitats instal·lades al territori, crear un territori perquè empreses i persones emprenedores puguin créixer i desenvolupar un negoci competitiu, idear i construir eines i espais al servei de les empreses que afavoreixin la seva innovació i connectar els diferents agents de l´esfera pública o privada per fomentar el treball conjunt i l’establiment de vincles que ajudin a posicionar el Vallès com a territori innovador per créixer.