El hub aeronàutic, al capdavant de l’estratègia de la ciutat

La potenciació i la redefinició de l’activitat de l’Aeroport de Sabadell ocupen un lloc central en les línies estratègiques que marcaran el futur immediat de la ciutat.

Amb la premissa que l’Aeroport es troba avui encara infrautilitzat, l’Ajuntament, la gestora aeroportuària estatal Aena, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci de la Zona Franca van signar al juliol un acord per potenciar la infraestructura i atraure noves activitats econòmiques. A més, al març la Cambra de Comerç ja havia mostrat el seu interès a col·laborar amb l’Aeroport per potenciar-lo amb accions orientades a l’impuls de l’activitat i, en concret, en la seva internacionalització.

L’escola de mecànica d’aeronaus

D’entre les accions previstes destaca la creació d’un centre de formació per a mecànics de motor d’helicòpters i aeronaus, una activitat que vindria a omplir un buit a escala nacional i que dotaria l’Aeroport de Sabadell de singularitat i d’un indubtable valor afegit.

La previsió és que l’any 2022 comenci aquest cicle formatiu de grau superior obert d’entrada a 25 alumnes. Està previst que més endavant s’ampliï l’oferta de places.

Aquest nou cicle se sumarà a l’oferta de formació professional que ja hi ha a la ciutat i donarà la possibilitat als joves de Sabadell i comarca d’entrar en un sector i en un ofici amb molta ocupabilitat.

El museu aeronàutic, una realitat

Ja abans de la pandèmia va rebre una inversió de 600.000 euros per obrir l’activitat d’un espai que alberga unes 60 naus clàssiques de la flota de vol, exposició i restauració. La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) és qui gestiona el museu des de fa 23 anys, el qual s’ha convertit en una referència per a les persones interessades en l’aviació històrica i la cultura aeronàutica en general. La seva activitat pedagògica i historicista inclou exposicions, conferències i exhibicions.

També és la FPAC qui s’encarrega d’impartir el grau en Gestió aeronàutica de la UAB, que forma prop de 10 alumnes cada any a Sabadell.

Inversió privada aterra a l’Aeroport

L’European Aviation School Barcelona, l’escola de formació de pilots, ha invertit mig milió d’euros en un nou edifici de 1.300 m2 que inclourà aules, un hangar, tres simuladors i 300 m2 d’oficines. Està previst que les noves instal·lacions entrin en funcionament al gener. El nou espai triplicarà l’actual i està pensat per absorbir l’estimació de creixement del sector els propers anys.

EAS Barcelona és la cinquena escola de formació de pilots professionals d’Espanya per volum i nombre d’hores de vol. Té la seva seu principal a Barcelona (Sants) i desenvolupa la part pràctica (les sessions de vol) a l’Aeroport de Sabadell.

El hub aeronàutic

Investigació, internacionalització i ampliació de l’oferta formativa són els eixos d’aquest impuls que ha de projectar l’Aeroclub Barcelona-Sabadell cap a un hub aeronàutic que actuï de pol d’atracció empresarial.