El Packaging Cluster esquiva la crisi i crea l’Observatori del Packaging

El Cluster Packaging, l’entitat referent en el sector de l’envàs i l’embalatge ubicada a Can Roqueta, presenta un informe estratègic sobre l’impacte que ha tingut la covid-19 en el sector durant el 2020 i crea l’Observatori del Packaging.

Un sector estable

Les dades reflecteixen que el sector va driblar la crisi econòmica derivada del coronavirus a Catalunya l’any 2020, atès que va perdre només un 0,96% de facturació respecte l’any anterior, un any en el qual el PIB va baixar un 11,5%. El sector de l’envàs i l’embalatge a Catalunya va facturar 9.138 milions d’euros el 2020, mentre que el 2019 n’havia facturat 9.469.

Es tracta, doncs, d’un sector plenament consolidat, el qual representa el 4% del PIB. L’any 2020 hi havia 723 empreses dedicades al packaging a Catalunya i va generar 372 nous llocs de treball. 90 companyies van aglutinar el 44% de la facturació del sector.

L’Observatori del Packaging, novetat del 2022

Es tracta d’un nou servei que té l’objectiu de proporcionar un valor afegit i millorar la competitivitat de les empreses del sector. Ofereix informació actualitzada setmanalment, notícies recollides d’una base de més de 5000 fonts, informes, estudis del mercat i un butlletí mensual.

El Packaging Cluster, a Can Roqueta

L’entitat té la seva seu i ofereix els seus serveis en els espais del Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta. Aquest espai té la voluntat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l’opció de rebre assistència i assessorament tècnic. També actua com a centre integral de serveis per a la resta del territori.

El CEI està format per 15 naus industrials, 4 espais d’incubació, sales polivalents i pàrquing, a més del servei d’assessorament i de formació empresarial.