Why

Sabadell?

El millor lloc per invertir i per viure

Why

Sabadell?

El millor lloc per invertir i per viure

Tradició empresarial, capacitat emprenedora inigualable i vitalitat cívica: els ingredients del substrat de Sabadell

Ara Sabadell és tendència.

Per què

Sabadell

Dades destacables

Ciutat catalana en empreses del sector de la informació i comunicació.*

Ciutat catalana en àrees d’activitat esportiva.**

Ciutat catalana en valor afegit brut de construcció.***

Ciutat catalana en nombre d’empreses:

14.693 empreses.*

* INE2021
** Idescat 2021
*** Idescat 2019

Noves inversions previstes el 2022

49,36 HECTÀREES
de sòl net disponible per implantar-hi noves activitats

Noves inversions previstes el 2022

49,36 HECTÀREES
de sòl net disponible per implantar-hi noves activitats

Portal Sud
5,5 Milions
Remodelació de Sectors d'activitat econòmica
3,3 Milions
Portal Sud
5,5 Milions
Remodelació de Sectors d'activitat econòmica
3,3 Milions

Un lloc per

viure

Població activa de 99.441 persones (JUNY 2022)

Tots els camins porten a Sabadell. La ciutat és ideal per acollir nous negocis i inversions: els polígons d’activitat econòmica de la ciutat ofereixen les condicions òptimes en un territori fèrtil per a la indústria.

Població activa de 110.00 persones (2011 IDESCAT)

Tots els camins porten a Sabadell. La ciutat és ideal per acollir nous negocis i inversions: els polígons d’activitat econòmica de la ciutat  ofereixen les condicions òptimes en un territori fèrtil per a la indústria.

1 0
Empreses
1
Entitats culturals
1
Escoles
1
Centres universitaris